Afirmacije za rast frekvencije ljubavi

Afirmacije za rast frekvencije ljubavi

Slušajte ovu afirmaciu, da biste podigli svoju frekvenciju ljubavi. Često slušajte, da reprogramirate svoj nesvesni um sa mogućnostima ove afirmacije u vaš život. Naravno, da možete ili ne biste bili iznenađeni ,da ćete otkriti, da, kako vi to radite, energija ljubavi može, da teče na toliko različitih načina u vašu stvarnost.

read more
Afiramcije Izvorne Energije, Ljubav Anđela

Afiramcije Izvorne Energije, Ljubav Anđela

Ja i sveprožimajuća svetlost izvorne energije smo jedno, Ja i sveprožimajuća ljubav izvorne svetlosti smo jedno, jedno sa snagom izvorne energije koja prožima sva živa bića, jedno sa izvorom ljubavi koja prožima čitav život. Svetlost/Ljubav ----- Ljubav/Svetlost su...

read more

(Visited 529 times, 1 visits today)