Bekräftelser: Urljuset Änglakärlek

Bekräftelser: Urljuset Änglakärlek

Jag är ett med urenergins allomfattande ljus Jag är ett med urljusets allomfattande kärlek Ett med ljusets kraft som rör sig genom alla levande varelser Ett med kärlekens kraft som rör sig genom allt liv Ljus-kärlek, kärlek-ljus är krafter som sammanför, krafter som...