Slide
Blog Posts

Gouden Alchemie Tijdlijn Transmissie

“Door Steve Nobel
Vertaald door Anne van Leeuwen
Welkom bij deze overdracht om jouw persoonlijke hemel op aarde te manifesteren.
Concentreer je nu, en focus op een doel of droom. Iets dat heel belangrijk voor jou
is. Iets dat jij wilt manifesteren.
En hoe meer specifiek, des te beter.
Met specifiek bedoel ik bijvoorbeeld het opstarten van een eigen bedrijf, of
verhuizen (je eigen woning willen hebben), of het vormen van een gezin.
Meer abstracte dromen zoals het creëren van wereldvrede is moeilijker voor ons
energieveld om te bewerkstelligen. Dus hoe specifieker, hoe beter.
Dus begin door te focussen op dit doel of deze droom.
Neem een moment om dit heel duidelijk voor de geest te krijgen wat jij hier wilt
ervaren op aarde.
En welke elementen of kwaliteiten zijn onderdeel van deze ervaring? Elementen van
geluk, liefde, verbinding of van succes? Wat is er nodig voor het openen van deze
mogelijkheid. Om deze realiteit te creëren?
Adem nu diep in. Adem nu deze droom of dit doel……..”

 

Gouden Alchemie Tijdlijn Transmissie from Steve Nobel on Vimeo.

One Response

 1. Door Steve Nobel
  Vertaald door Anne van Leeuwen

  “Welkom bij deze overdracht om jouw persoonlijke hemel op aarde te manifesteren.
  Concentreer je nu, en focus op een doel of droom. Iets dat heel belangrijk voor jou
  is. Iets dat jij wilt manifesteren.
  En hoe meer specifiek, des te beter.
  Met specifiek bedoel ik bijvoorbeeld het opstarten van een eigen bedrijf, of
  verhuizen (je eigen woning willen hebben), of het vormen van een gezin.
  Meer abstracte dromen zoals het creëren van wereldvrede is moeilijker voor ons
  energieveld om te bewerkstelligen. Dus hoe specifieker, hoe beter.
  Dus begin door te focussen op dit doel of deze droom.
  Neem een moment om dit heel duidelijk voor de geest te krijgen wat jij hier wilt
  ervaren op aarde.
  En welke elementen of kwaliteiten zijn onderdeel van deze ervaring? Elementen van
  geluk, liefde, verbinding of van succes? Wat is er nodig voor het openen van deze
  mogelijkheid. Om deze realiteit te creëren?
  Adem nu diep in. Adem nu deze droom of dit doel.
  En adem nu licht in jouw lichaam. Van 360 graden om jou heen. Licht van het
  universum. Alsof je in een groot web van licht staat. Een enorm web van licht.
  En op de inademing adem je dit licht naar binnen in jouw lichaam. Binnen jouw
  fysieke lichaam van botten en bloed.
  En op de uitademing laat je alles wat je niet meer nodig hebt los in het universum.
  Alles wat je los wilt laten mag je laten gaan. Energieën die je niet meer nodig hebt,
  die niet van jou zijn, niet bij jou horen. Loslaten op de uitademing.
  Roep alleen maar licht naar je toe. Licht naar je toeroepen.
  LANGE PAUZE
  En roep dan je hogere zelf aan. Een groot lichtwezen die jou vasthoudt, jou omhelst
  tijdens dit proces.
  Roep nu jouw gidsen aan. En natuurlijk roepen we ook de engelenmacht aan.
  Vier grote engelen manifesteren zich om jou heen. Vier grote engelen manifesteren
  zich om jou heen en beschermen jouw energetische veld.
  In het Oosten verwelkomen we de grote Aartsengel Raphaël.
  Aartsengel Raphaël heeft altijd een staf bij zich die genezing vertegenwoordigt of
  een embleem dat de medische professie symboliseert. Deze staf heeft een kristallen
  bol en wordt omringd door twee gouden slangen en gouden vleugels. Dit symbool
  wordt omarmd door smaragdgroen vuur.
  En terwijl je je op het symbool – de staf – concentreert, roep je Raphael naar je toe.
  Genezer, tovenaar, engel, kom met ons mee.
  Welkom.
  En in het zuiden verwelkomen we Aartsengel Michael. Het symbool van Michael is
  een zwaard omringd door elektrisch blauw vuur. En terwijl je je op het symbool –
  het zwaard – concentreert, roep je de engel naar je toe.
  Welkom.
  En dan verwelkomen we Aartsengel Gabriël vanuit het Westen. Hij bewaakt de
  westelijke kant van jouw energieveld. En het symbool van Gabriël is de kelk (een
  beker), een zilveren kelk omringd door diamantwit vuur.
  Welkom.
  En als we ons naar het noorden keren roepen we Aartsengel Uriel op. Het symbool
  van Uriel is een gouden ster met 5 punten, omringd door robijnrood vuur. Terwijl je
  je op het symbool concentreert, roep je de engel naar je toe. Verwelkom Uriel in je
  energieveld.
  Welkom.
  En dan roep ik nu Aartsengel Metatron in de ruimte boven ons. Wij zijn verbonden
  met de ruimte boven ons via het ‘Christus Grid’ of raster dat symbool staat voor het
  christusbewustzijn. Zo noemt men dat. Het is een goudwit vuurraster dat vanuit de
  centrale zon naar onze planeet komt. En het symbool van Metatron is het
  oneindigheidsteken, een gouden oneindigheidsteken. Terwijl je je op het symbool
  concentreert, roep je de engel naar je toe.
  En laat Metatron het christus raster naar beneden brengen, een goudwit vuur. Het
  goudwitte vuurraster komt langzaam naar beneden in deze ruimte.
  Het raster komt verder naar beneden, en komt in contact met jouw energieveld.
  Het goudwitte vuur raakt jouw hoofd en maakt contact met jouw kruincentrum dat
  zich opent. Jouw kruincentrum kan nu het goudwitte vuur van de centrale zon
  ontvangen. Sta toe dat het vuur jouw kruincentrum reinigt en weer in balans
  brengt. Het brengt alle lagen van jouw kruincentrum weer op orde. En zorgt er voor
  dat alles wat daar niet hoort wordt losgelaten.
  Vervolgens zakt het vuur naar beneden, naar je derde oog. Het opent en reinigt dit
  centrum, en brengt het centrum weer in balans. Door middel van het goudwitte
  vuur.
  En dan breng je het vuur naar je keelcentrum. Ook dit centrum opent zich. Het
  wordt gereinigd en weer in balans gebracht. Door middel van het goudwitte vuur.
  En dan verder naar beneden naar je hartcentrum, dat zich opent. Ook dit centrum
  opent zich. Het wordt gereinigd en weer in balans gebracht. En alles wat er niet
  hoort wordt afgevoerd door het goudwitte vuur.
  En terwijl dit gebeurt, roepen we de energie van onder ons op; de aartsengel
  Sandalphon van het aardraster, het kristallijne aardraster. Het symbool van
  Sandalphon is de roos. Terwijl je je op het symbool concentreert, roep je de engel
  naar je toe.
  En met de engel komt het aardraster. Het Kristallijne aardraster. De 5e dimensie
  van de aarde. Het komt jouw lichaam binnen via je voeten. Het opent de
  mini-chakra’s in je voeten. Het zilverwitte vuur komt nu ook de zaal binnen. Laat
  het maar toe. Het is rond je voeten. Dan komt het zilverwitte vuur naar binnen in je
  voeten. En beweegt langzaam omhoog in het lichaam. Via de benen omhoog. Het
  zilverwitte vuur is in het lichaam en rondom het lichaam. Zilverwit vuur. Het begint
  verder omhoog te bewegen door het lichaam, naar je onderste chakra (het
  stuitcentrum). Het opent en reinigt dit centrum en brengt het weer in balans.
  Daarna gaat het vuur verder omhoog naar het tweede centrum. Ook dit centrum
  opent zich om het vuur van de aarde te ontvangen. Het wordt gereinigd en weer in
  balans gebracht. Door middel van het zilverwitte vuur.
  Daarna gaat het vuur verder naar je zonnevlecht centrum. Ook dit centrum wordt
  geopend. Het wordt gereinigd en weer in balans gebracht. En alles wat er niet hoort
  wordt afgevoerd door het zilverwitte vuur van de aarde.
  En dan geef je het witte vuur toegang tot jouw hart. Je verankert het zilverwitte
  licht van het kristallijne aardraster in je hart. En in het hart ontmoeten het vuur van
  de zon en het vuur van de aarde elkaar in een grote kom van licht.
  En met jouw ademhaling vergroot je deze kom van licht in je hart. Het gouden en
  zilveren licht wordt sterker en groter en straalt uit door het hele lichaam. En ook er
  omheen. Alsof je een hele felle zon bent hier op aarde.
  Vergroot jouw aura/jouw energieveld door deze lichten.
  En in dit lichtveld roep ik een symbool op dat jouw tegenwerking of jouw blokkade
  representeert die jou ervan weerhoudt jou doel of droom te ervaren. Een symbool
  dat jouw blokkade representeert die jouw doel of droom tegenhoudt.
  En misschien verschijnt er wel meer dan 1 symbool.
  Als er 1 symbool verschijnt, dan representeert dit de volledige totaliteit van jouw
  blokkade. Als er meer dan 1 symbool verschijnt, dan representeert dit verschillende
  blokkades.
  Misschien representeert een symbool een deel van jou dat eigenlijk iets anders wil.
  Misschien representeert een symbool jouw angst of een eerdere teleurstelling.
  Misschien representeert een symbool een geloofsovertuiging die deze droom of dit
  doel niet wenselijk acht of mogelijk acht voor jou.
  Misschien representeert een symbool een energie van iemand van jouw voorouders,
  dat om de een of andere reden tegen deze droom of dit doel van jou is.
  Het symbool kan de mening of verwachtingen van andere mensen
  vertegenwoordigen die voorkomen dat jij deze ervaring zult krijgen.
  Dus roep nu in jouw energieveld een symbool of een aantal symbolen op die het
  totaal van al deze blokkades weergeeft om jou ervan te weerhouden om deze
  ervaring te hebben.
  En visualiseer dat je waardeert dat al deze energieën naar jou toe zijn gekomen.
  En herhaal nu nog een keer jouw droom of jouw doel en spreek dit uit tegen deze
  symbolen. En verklaar waarom het zo belangrijk is en goed voor jou om deze
  ervaring te hebben. Waarom wil jij dit? Waarom is dit goed voor jou? Hoe het jouw
  energie zal veranderen. Dat jij meer plezier, meer licht, meer liefde en verbinding
  zal krijgen hierdoor.
  Zeg gewoon nu in jouw hoofd tegen deze symbolen waarom het zo belangrijk voor
  jou is om deze droom te hebben.
  En terwijl je dit zegt kunnen sommige symbolen veranderen in energie of van
  samenstelling. En anderen blijven wellicht hetzelfde. Bekijk goed of je een
  verandering ziet terwijl je dit uitlegt. Waarom deze droom of dit doel zo belangrijk
  voor jou is.
  En voor de symbolen die blijven staan gaan we een transformatieproces doen.
  Ik roep nu ultraviolet vuur op om jouw energieveld heen. Ultraviolet vuur.
  En dit ultraviolette vuur omsingeld ieder symbool. En begint ieder symbool te
  transformeren met het licht. Ultraviolet vuur. De kracht van transformatie. En zie
  hoe het ultraviolette vuur door alle symbolen heen brandt.
  Ik roep nu nog meer ultraviolet vuur op en ik intensiveer de hitte. Zodat je de
  energie kan transformeren en kan loslaten. Laat deze energie los en geef het aan
  de zon. Of geef de energie aan de aarde. Of allebei. Laat het los.
  En nu is er heel veel energie vrijgekomen. Stel je nu voor dat je een kristal in je
  handen hebt. Houd deze kristal omhoog. Het heeft een enorm sterke magnetische
  kracht. En trek nu alle vrijgekomen energie van alle symbolen hier naartoe. Dus
  alle energie die vrijgekomen is van de symbolen die jou in de weg staan.
  En visualiseer nu dat licht dit kristal binnendringt. Licht dat deze kristal binnen
  dringt.
  En als het klaar is, geef je deze kristal aan je hogere zelf. Een hoger lichtwezen.
  Een hoger wezen van licht die jij bent. En jouw hogere zelf begint het kristal te
  vervormen, de energie in het kristal, in een symbool dat jouw droom of doel
  representeert! Met alle ervaringen en kwaliteiten die er daar voor jou zijn.
  En dan geeft jouw hogere zelf dit symbool aan jou. En dat begint te stralen door
  jouw energieveld heen. Kijk maar wat er nu gebeurt. Kijk naar het symbool en
  vertrouw jouw eerste indruk. Wat voor symbool zie jij? Wat voor symbool is het?
  En baad nu in het licht van dit symbool, zonder dat je hoeft uit te vinden waar het
  precies voor staat. Is er een bericht van je hogere zelf? Gewoon genieten van het
  licht van dit symbool.
  En ik roep nu om de beurt iedere engel om jou heen naar voren om een energetisch
  geschenk te geven aan dit symbool en een zegening van licht te geven.
  Ik roep eerst Raphael naar voren vanuit het smaragdgroene vuur.
  Laat Raphael dit symbool omhelzen met smaragdgroen vuur. Hij versterkt het
  symbool en geeft het een energetische boost.
  Voel de energie bewegen terwijl het symbool wordt gebaad in het smaragdgroene
  vuur.
  En dan roep ik Michael. Om dit symbool een zegening van licht te geven. En Michael
  omhelst het symbool met elektrisch blauw vuur.
  En Gabriel. Ik roep Gabriel om dit symbool een zegening te geven. Met licht. En
  Gabriel omhelst dit symbool met diamant wit vuur.
  En ik roep Uriel. Om dit symbool een zegening van licht te geven. En Uriel omhelst
  het symbool met robijn rood vuur.
  Ik roep nu Metatron van het zonneraster om dit symbool een zegening van licht te
  geven. En zie hoe goud licht het symbool omhelst.
  Nu roep ik Sandalphon om het symbool een zegening van licht te geven. En zie hoe
  het symbool wordt omhelst door zilverwit licht.
  Alle engelen geven het symbool een zegening.
  En dan vraag ik je hogere zelf om het symbool te dupliceren. Het symbool te
  dupliceren. Dus nu zijn er twee symbolen voor jou.
  En 1 van deze kun je opnemen in jouw energieveld. In jouw hart. Neem het
  symbool op in jouw hart.
  Of op een andere plek in jouw lichaam waar het goed voelt om dit op te nemen.
  Neem dit licht op in jouw lichaam.
  En draag het andere symbool over aan jouw hogere zelf. Die het ontvangt voor
  jouw hoogste toekomstige tijdslijn. Op de tijdlijn van gouden alchemie.
  En een portaal opent zich nu voor jouw hoogste toekomst.
  En stel je voor dat je nu door dit portaal heenstapt en dat je een tijdlijn ziet die jou
  leidt naar jouw hoogst mogelijke toekomst en daar zie je jouw droom of doel, de
  ervaring die jij wilt op een bepaald moment in de toekomst. Misschien duurt het
  nog weken of maanden, misschien duurt het zelfs nog een jaar of langer.
  Visualiseer nu nog een keer jouw droom of doel. En herinner de kwaliteiten van
  deze ervaring.
  En als je nu op deze tijdlijn staat, stel je voor dat je nu in jouw gewenste ervaring
  stapt. Op deze tijdlijn. En voel in je lichaam alsof deze ervaring zich nu om jou heen
  manifesteert.
  Wat zie je? Wat voel je? Wat hoor je? Wat word je gewaar?
  Wat proef je? Wat raak je aan?
  Stel je voor dat deze ervaring naar je toekomt op deze tijdlijn.
  En stel je voor dat je deze gevoelens kunt intensiveren. Intensiveer de kleur van dit
  beeld, van deze droom. Intensiveer de sensaties van deze ervaring.
  En onderzoek nu deze droom of dit doel. Alsof je het nu beleeft.
  En als je nu langs de tijdlijn kijkt, dan zie je het symbool. Het symbool leidt jou
  naar deze ervaring.
  Neem dit nu in je lichaam op. Neem het op in jouw emotionele lichaam/of veld. De
  gevoelens die je hebt terwijl je jouw droom of doel nu ervaart. En weet dat er geen
  grenzen aan plezier zitten. Geen grenzen aan plezier. Geen grenzen aan liefde.
  Geen grenzen aan de ervaring die je nu kan hebben. Aan de mogelijkheid die je nu
  krijgt. Geen grenzen aan intimiteit of verbinding. Samen zijn. Of licht.
  Stel je voor dat er geen grenzen zijn. Geef jezelf toestemming om meer van dit
  soort ervaringen te voelen als ooit te voren.
  Stel je voor dat deze tijdlijn van licht en goud is. Stevig en vruchtbaar. Helder.
  Terwijl jij hier deze ervaring nu meemaakt.
  LANGE PAUZE
  De vreugde om het te hebben. De vreugde om het te weten. De vreugde om het
  aan te raken. De vreugde om het te zien. De vreugde om het te voelen.
  En deze ervaring zal een referentiepunt worden voor vele andere ervaringen.
  Positieve ervaringen. Die meer van jouw zielslicht zal openen op deze aarde.
  Verken de tijdlijn. Onderzoek wat er in jouw toekomst is, jouw hoogst mogelijke
  toekomst. Op deze tijdlijn zijn er ervaringen. Er zijn mensen. Er wachten energieën
  om contact met jou te maken.
  Stel jezelf open voor de mogelijkheden van deze tijdlijn. En vraag je hogere zelf om
  alle andere tijdlijnen te sluiten. Die leiden jou af van jouw hoogst mogelijke
  toekomst.
  En wanneer je er klaar voor bent, begin je de tijdlijn te verlaten. Terug naar het
  portaal. Terug naar je energieveld. Sluit het portaal, maar niet helemaal. De tijdlijn
  wacht op je. Het wacht altijd op jou…totdat je er klaar voor bent om het te
  bewandelen. Jouw ervaringen. Wanneer jij er klaar voor bent.
  Adem het licht in en bedank de engelen om je heen. Sandalphon en Metatron. Uriel,
  Gabriel, Michael en Raphael. Sta de rasters toe hun intensiteit te verlagen. Sta de
  rasters toe hun intensiteit te verlagen.
  En sta toe hoe jouw energieveld zich aanpast terwijl je terugkeert naar jouw
  lichaam van botten, bloed en ademhaling. Terug naar de aarde.
  Voel de kracht van de energie in jezelf. Voel de kracht van de gouden tijdlijn
  alchemie in jezelf.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About the author...

Picture of Steve Nobel

Steve Nobel

I am the author of 6 non-fiction books, the most recent being a free Ebook entitled ‘Starseeds’ and my latest published book is 'The Spiritual Entrepreneur'. I was a director of a not for profit spiritual organisation called Alternatives (based in St. James’s Church, Piccadilly, London W1) for 13 years, leaving on the Winter Solstice of 2012. Subsequently, I began my own healing and awakening work. I created a healing system called Soul Matrix Healing for Starseeds. I have created a library of free resources including meditations and transmission to help Starseeds. These are are freely available on this website and on my YouTube channel. These meditations and transmissions are played all over the world and so far, the platform has over 172K subscribers. I regularly runs events in the UK.

Sharing is caring

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email
Skype

Read more like this...