Slide
Categories Search

Category: Swedish

Bekräftelser: Urljuset Änglakärlek

Jag är ett med urenergins allomfattande ljus
Jag är ett med urljusets allomfattande kärlek
Ett med ljusets kraft som rör sig genom alla levande varelser
Ett med kärlekens kraft som rör sig genom allt liv
Ljus-kärlek, kärlek-ljus är krafter som sammanför, krafter som läker
Jag är ett med dessa krafter
Ett med universums ljus
Ett med universums kärlek
Det är krafter som öppnar och banar väg

Read More »