Jag är ett med urenergins allomfattande ljus
Jag är ett med urljusets allomfattande kärlek
Ett med ljusets kraft som rör sig genom alla levande varelser
Ett med kärlekens kraft som rör sig genom allt liv
Ljus-kärlek, kärlek-ljus är krafter som sammanför, krafter som läker
Jag är ett med dessa krafter
Ett med universums ljus
Ett med universums kärlek
Det är krafter som öppnar och banar väg

Vägen ligger öppen, och inom denna öppna väg
Finns det mänga krafter som jag kan åkalla in denna
Uppstigande tredimensionella version av jorden
Änglakraften vägleder och skyddar mig från
Denna världens skuggor, distraktioner och illusioner
Ljusets änglar renar vägen
Renar mitt energifält av illusionensskuggor
Dessa skuggor är en del av det utgående spelet
Av tredimensionella separations medvetenhet

Nu när det gamla ljus-mörka spelet går mot sitt slut
Är det tid att släppa taget om gamla skuggor
Tid att släppa taget om alla lågfrekventa förbindelser
I detta ljuset upphör all önskan om separation
För inom enhetsmedvetenheten finns ingen separation
Inget att frukta, inget som separerar oss från
Det eviga ljusets hjärta och sinne

I detta ljus finns det änglakrafter
Änglakrafter är en del av det universala ljusets tyg
Portvakterna som vaktar dem dimensionella portalerna
Jag lämnar skuggornas dimension bakom mig
Jag träder in i ljusets rike
Jag släpper taget om alla avtal som binder mig till
Den tredimensionella världen av skuggor
Tid nu att omfamna en högre oktav av min själs ljus

Mitt högre jag är med mig
Mitt högre jag, den personliga portvakten
Portvakten visar vägen
Vägen till högre dimensioner av ljus
Högre dimensioner av liv

Ärkeängel Raphael, flammande smaragdgrön eld, är framför mig
Ärkeängel Michael, elektrisk blå kraft, är till höger om mig
Ärkeängel Gabriel, diamantvita ljus, är bakom mig
Ärkeängel Uriel, rubinröd eld, är till vänster om mig
Strålande änglar omger och omfamnar mig
Mina energifält dansar i en högre oktav av ljus-kärlek, kärlek-ljus
Ovanför mig, Metatron av det gyllene-vita Kristi-nätet
Under mig, Sandalphon av det kristalliska jordnätet
Sol-Gaiakretsen öppnar sig inom mig
Alla mina chakracentran uppgraderas inom detta ljus

Jag öppnar för ljus, jag öppnar för vägledning
Änglaljuskraften visar vägen ut ur illusionen
Vid varje vägskäl visar de vägen, de lyser upp stigen.
Änglar av ultraviolett eld renar min kropp av ben och blod
Änglar av ultraviolett eld renar mitt chakrasystem
De renar varje steg jag tar i denna värld
De renar min verklighet

Änglar av turkos-rosa ljus utstrålar villkorslös kärlek
Kärlek utan villkor, kärlek utan förväntan
För kärleken upplyfter, kärleken helar, kärleken är vägen
Kärlek till mig själv, kärlek till min verklighet
Kärlek till alla jag möter
Vägen är öppen, vägen är ljuset
Vägen för växande träder in
I ett nytt strålande varv av spiralen

 

Bekräftelser: Urljuset Änglakärlek from Steve Nobel on Vimeo.

(Visited 417 times, 1 visits today)