Slušajte ovu afirmaciu, da biste podigli svoju frekvenciju ljubavi. Često slušajte, da reprogramirate svoj nesvesni um sa mogućnostima ove afirmacije u vaš život. Naravno, da možete ili ne biste bili iznenađeni ,da ćete otkriti, da, kako vi to radite, energija ljubavi može, da teče na toliko različitih načina u vašu stvarnost.

“Ja sam ljubav. Ja sam voljeno biče. Ja sam puna ljubavi. Ja sam ljubav. Ljubav je frekvencija, ljubav je energija, ova visoka frekvencija ljubavi protiče kroz mene. Ja sam otvoreni kanal za ljubav. Ja sam duh, ja sam božanstvo. Potpuno sam u skladu sa “Ja sam” prisustvo Boga u meni. Unutrašnja Hristova svestnost. Ova ljubav je božanska, ja sam Božanstvo; Ja sam biče ljubavi, frekvencije ljubavi stvaraju isceljenje i donose čuda u mom životu. Ja sam ljubav. Ja sam voljeno biče. Ja sam puna ljubavi. Ja sam ljubav ……… ”

 

Afirmacije za rast frekvencije ljubavi from Steve Nobel on Vimeo.

(Visited 598 times, 1 visits today)