Slide
Blog Posts

УТВЪРЖДЕНИЕ: ЗАЩИТА НА ПСИХИКАТА – АЗ СЪМ НЕПРИКОСНОВЕНО СЪЗДАНИЕ НА СВЕТЛИНАТА

Аз съм неприкосновено същество от Светлината,
Аз съм свързана с истината на моето съществуване
Тази истина, тази вътрешна светлина изразява единението с Божествения живот,
Аз съм едно с Божествения живот, който е във всички нива на съществуване
В настоящото състояние на съществуване разделението е избор на еволюцията.
Аз преминах през това състояние на съществуване на разделение.
Този избор на еволюиране е отминал за мен, защото избирам да продължа напред.
Прощавам миналото, защото за мен то беше избран процес на опит за научаване на уроци.
В Божествения план всички създания са едно.
В Божествения живот няма нужда от прошка. Всички ние сме играли различни роли
в помпозната игра на живота. Тази игра сега приключва.

Аз съм непикосновено създание на Светлината. В моето съществуване войната на разаделение
приключи, няма разделение, няма страх.
Аз изоставих всяка илюзия, всяко заблуждение, всяко лицемерие, всяко лустро, всяко преструване. Аз напускам това съществуване от сенки и пристъпвам във Всемирната светлина.
Тъй като напълно сазнателно лекувам разделението Аз лекувам и всички атаки защото Аз преминах през тъмнината, но не съм част от нея. Аз преминах през бездната на злото, но в душата ми няма зло.

Аз съм неприкосновено създание на Светлината. През този етап от живота си Аз съм защитена да излъчвам свтелината си, аз съм защитена да изразявам моята истина. Въпреки, че преминах през периоди от живота ми, в които бях наранявана, да жестоко наранявана Аз знам, че през този етап от живота ми аз съм защитена, аз съм напътствана. Освобождвам се от всяка травма, когато съм била наранявана или жестоко потъпквана. Освобождавам се от всички енергии, които са ми причинявали болка или страдание.

Аз съм неприкосновено създание на Светлината.
Психиката ми е изпълнена със Свтелина.
Психиката ми е защититена с Любов.
Всички мои енергийни защити идват от Светлината
Всички канали на прсихиката ми към ниските енергий са затворени завинаги.
Всички енергий, които не подхранват моето най-висше благо са очистени от мен
в свещенният огън
Ултра-Виолетовите ангели изчистват и освобождават физическото ми тяло
Ултра-Виолетовите ангели изчистват и освобождават моята сексуална енергия
Ултра-Виолетовите ангели изчистват и освобождават моето етерично тяло
Ултра-Виолетовите ангели изчистват и освобождават моето емоционално тяло
Ултра-Виолетовите ангели изчистват и освобождават моето психическо тяло.

Аз съм съм Звездно семе, Аз съм неприкосновено създание на Светлината. Аз съм дошла от Звездите. Като звездно семе не винаги се чувствах разбрана или обичана. Не чувствах тази земя като мой дом. Знам, че много звездни семена са родени в семейства от тъмното триизмерно ниво на съществуване. Аз не винаги усещах моето семейство като дом. Сега, точно сега всички кръвни линии се издигат в по-висок спектър на светлината. Моята мисия на Светлината е активирана.

В това активиране е и дълбокото изчистване и пречистване на моята кръвна линия. Майчината ми кръвна линия от преди седем поколения назад е издигната от старото кармично земно ниво на нова Изкристализирана основа. Аз давам разрешение абсолютно всичики сили, които искат да напуснат това старо ниво да го напуснат сега.
Призовавам силите на новата изкристализирана основа на петизмерното земно ниво на съществуване да поддържат единението и интегритета в майчината ми линия в памет на земята.
Моля бащината ми кръвна линия от преди седем поколения назад да бъде изигната от старото кармично земно русло в новото изкристализирано начало. Аз давам съгласие абсолютно всички сили, които искат да напусната старото русло да го напуснат сега. Призовавам от изкрастализираното петизмерно земно ниво на съществуване да се поддържа единението и интегритета в бащината ми линия в памет на земята.
Аз обединявам, обгръщам и запечатвам тези две линии с Ултра-Вилоетов огън.
Това създава обливаща Светлина седем поколения назад във всяка страна.

Аз моля сферата от УлтараВиолетовият огън да е около деветата ми чакра под стъпалата ми неутрализирайки абсолютно всички по-ниски триизмерни енергии, които търсят разрешение в моята реалност.
Аз моля и казвам този огън разваля всички споразумения и обвързаности под каквато и да е било форма, които съм имала или правила с която и да е от тези линии, и които не служат на моето най-висше благо или тези които искат да се родят или присъединят в моята кръвна линия.

Аз съм неприкосновено семе на Светлината. Аз развалям и освобождавам себе си и кръвната ми линия от всички споразумения, разделящи програми и отпечатъци от минали животи, според които аз и кръвната ми линия съм|е била или съм\е или да съм\бъде наранена или страдаща и потъпквана. Аз се освобождавам от и напускам всички споразумения на всяко ниво на съществане за разделящи програми и вмешателства да съм\ сме затворена\затворени или в служба на някаква външна сила. Аз напускам и се освобождавем от всички споразумения с всички групи с по-ниска чистота. Аз отхвърлям и развалям всички споразумения със споразумелите се от вс

Affirmations Psychic Protection Bulgaria from Steve Nobel on Vimeo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About the author...

Picture of Steve Nobel

Steve Nobel

I am the author of 6 non-fiction books, the most recent being a free Ebook entitled ‘Starseeds’ and my latest published book is 'The Spiritual Entrepreneur'. I was a director of a not for profit spiritual organisation called Alternatives (based in St. James’s Church, Piccadilly, London W1) for 13 years, leaving on the Winter Solstice of 2012. Subsequently, I began my own healing and awakening work. I created a healing system called Soul Matrix Healing for Starseeds. I have created a library of free resources including meditations and transmission to help Starseeds. These are are freely available on this website and on my YouTube channel. These meditations and transmissions are played all over the world and so far, the platform has over 172K subscribers. I regularly runs events in the UK.

Sharing is caring

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email
Skype

Read more like this...

PODCAST: EMBRACING A NEW EARTH

Gaia Earth Star is a Clear Light Pleiadian channel of Mother Goddess, Source Consciousness sent to Earth to assist the Shift of the Age unto 5D Consciousness. Her channeled pleiadian guided meditations assists in integrating and grounding the increasing Light transmissions from the Galactic Mother Sun, the Heart of Mother Goddess unto Planet Earth and reconnecting to our true Star Origins and essence of Love and Light. Gaia lives in Glastonbury, England.

Read More »

Healing the Bloodline Meditation

This Meditation… In this remastered meditation (originally uploaded June 2019) the focus is on healing first all karma first with your mother: cords, contracts, conditioning,

Read More »