Slide
Blog Posts

УТВЪРЖДЕНИЕ: БУДНИТЕ ЗВЕЗДНИ СЕМЕНА . 2018 ГОДИНА – ГОДИНА НА ПЕПЕРУДАТА

Време е! Сега! Будна съм!

Време е! Сега! Да направя крачка напред!

Аз съм Светлина, аз съм Звездно семе, Дете от звездите, Звездна светлина, Дете на светлината!

Тук съм – да служа на земята в това време на глобално събуждане, в тази година –

2018 – Година на Пеперудата.

В това време Светлината побеждава!

Аз изгрявам, тъй като Светлината е изпълнила тялото и енергийните ми полета.

Моето физическо тяло,

Моето емоционално тяло,

Моето психическо тяло

са възродени в Светлината!

Светлината е интелигентна!

Светлината ме призова да се събудя, Тя ме призова да се събудя, да се събудя за истинската ми същност, да се събудя за по-висша Светлина, за по-висш зов. Този Зов е причината да съм тук!

Този Зов извира от същността ми, от Светлината вътре в мен, от моето Висше Аз.

Време е да си припомня, че съм Светлинка от Божествената Светлина, Дете на Вселената, Лъч светлина от Бог!

Аз съм част от новата вибрация на земята, тази, която не бе виждана от много хилядолетия.

Тук съм за да дам живот на новото начало, да сложа край на миналото!

Тук съм с важна мисия – да спомогна мощното събуждане на човечността в това време!

Това е време на издигане, на всимирна промяна от едно ниво на по – низше съзнание към друго – на по – висше ниво на съзнание. Време на издигане от старата парадигма на страх и разделение към новата парадигма на Любящо и Обединено Съзнание!

Аз съм тук за да се роди Нова Светлина, Нова Светлина на възможности.

В Тази Светлина всичко ще се промени! Тази Светлина носи нови пътища на сътрудничество и мир, на духовна свързаност и гениалности, на ЛЮБОВ и ЧУДЕСА!

УТВЪРЖДЕНИЕ: БУДНИТЕ ЗВЕЗДНИ СЕМЕНА . 2018 ГОДИНА – ГОДИНА НА ПЕПЕРУДАТА from Steve Nobel on Vimeo.
Време е! Сега!

Време е! Сега! Будна съм и правя крачка напред!

Аз съм Светлина, Светлина от звeздите, Звездна светлина, Звездно семе!

Тук съм да служа на земята, да служа на земята в това време на глобално събуждане, в тази година – 2018 – Година на Пеперудата.

Сега Светлината побеждава!

Аз изгрявам, тъй като Светлината е изпълнила тялото и енергийните ми полета.

Моето физическо тяло,

Моето емоционално тяло,

Моето психическо тяло

са възродени в Светлината!

Дошла съм с мисия да служа!

Аз съм алхимик, трансформатор на отровната енергия. Аз трансформирам страхът – в ЛЮБОВ, недоимакът – в ИЗОБИЛИЕ, тежките сиви метали – в ЗЛАТО, по – нисшето съзнание – в ПО – ВИСША ОСЪЗНАТОСТ!

Златото, което търся е в мен! Всички отговори, които търся са достъпни за мен СЕГА!

Аз съм парадокс на старото и новото, триизмерното и петизмерното състояние на съществуване са в мен.

Аз съм поробено семе, поникващо в НОВ ЖИВОТ!

Аз съм вълшебният силен импулс в какавидата.

Аз съм пеперудата, която разтваря крилие – свободна и силна!

Това е 2018 година – Година на Пеперудата,

Година на Благодарността, че Бог е чул молитвите ми,

Година на Изобилието,

Година на Обединението,

Година на Чудесата,

Година на Всемирната Любов!

Тази Всемирна Любов ме намери, защото преминах през света на сенките.

Това е обща мисия. Аз не съм сама, защото сме заедно – много Звездни семена.

Аз съм част от великото звездно семейство, от великото духовно семейство. Това семейство се простира на много нива на съшествуване, много нива на съзнание, много времена. Аз се отварям – и в този свят – за моето звездно семейство, духовно семейство, което спи в момента, което се събужда. Ние заедно проправяме пътя.

 

Аз съм напътствана от Бог, от светлината вътре в мен. Аз вървя в тази светлина, напътствана от земята. В тази светлина всичко е достъпно чрез Бог.

Цялата тъмнина сега е видима. Всичко, което разделя е видимо в Светлината – която събужда, Светлината, която съдържа знанието и ме води по пътя.

Много подkрепа и помощ са достъпни за мен, тъй като събуждам много знание, мъдрост, защита, които стават достъпни.

Светлината защитава и пречиства!

Ангелът на настоящите дарове е с мен, Великите сили на Ангелите са с мен, Пазителите на Напътстващият Дух ме водят и защитават!

Има толкова много помощ и напътствия тук.

Аз съм където е предопределено да съм!

Време е! Сега!

Време е за осъзнаване и пристъпване напред, сега!

Аз съм Светлина!

Аз съм Звездно семе, Звездно Дете, Звездна Светлина!

Тук съм да служа на земята, да служа на земята в това време на глобално събуждане, в тази година – 2018 – Година на Пеперудата.

Сега Светлината побеждава!

Аз съм осъзната за моята мисия!

Моята мисия е заложена в душата ми, в подсъзнанието ми, във всяка клетка на моето тяло, в цялото ми ДНК!

Тъй като съзнавам това, аз намирам пътят напред. Аз съм едно с този път – пътят да служа на Светлината!

Този път ме води! Извървяла съм го много пъти във времето. Помагала съм за освобождаването на други планети преди тази планета.

Аз притежавам необходимият опит в тази мисия.

Всичко, от което имам нужда е в мен!

Неизчерпаемият източник е в мен, аз съм подготвена, аз съм готова!

Аз нося дарбите!

Аз излъчвам Светлината!

Аз съм интелигентостта на сърцето, aз съм тук за да служа на Цялото, aз избирам пътя да служа сега!

Аз съм Светлината!

Аз съм пътя – пътят към скритите дълбини, съдържащи истиските същровища – нетърпеливи да бъдат разпознати, да бъдат активирани.

Аз съм тук за да служа на Света.

Призовавам всички тези дарби СЕГА! Активирам всикчи тези дарби СЕГА!

Аз съм чист, пречистен проводник на Светлината!

Аз съм светлината на издигане, носителат на светилника, семе на промяната!

 

Време е! СЕГА!

Космическият часовник звъни! Няма време за чакане!

Време е за събуждане, за промяна, са стъпка напред, за стъпка нагоре!

Време е за пристъпване в НОВИЯТ СВЯТ!

Тази цел не може да бъде преследвана. Тя е истинската причина да дойда тук.

Моята цел е ИСТИНАТА, защото аз съм истина, аз съм стрела на ИСТИНАТА и за това

съм тук.

ГОТОВА СЪМ! ЖАДУВАМ!

Събуждам се и правя крачка напред! Сега!

Аз съм Светлина, Светлина от зваздите, Звездна светлина, Звездно семе!

Тук съм да служа на земята, да служа на земята в това време на глобално събуждане, в тази година – 2018 – Година на Пеперудата.

Аз съм алхимическата сила, която лекува, аз съм алхимическата сила на ИСТИНАТА, Силата, която изчиства, Силата, която пречиства, Силата, която възстановавя.

СВЕТЛИНАТА Е СИЛА и СИЛАТА Е СВЕТЛИНАТА!

Аз съм Светлината. Аз съм Пътят. С Тази Сила създавам чудеса, трансформирам този инертен свят в ЧИСТО ЗЛАТО!

Вълшебствата и Чудесата посочват пътят.

Аз тропам на вратите и те се отварят!

Аз искам и ми се дава!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About the author...

Picture of Steve Nobel

Steve Nobel

I am the author of 6 non-fiction books, the most recent being a free Ebook entitled ‘Starseeds’ and my latest published book is 'The Spiritual Entrepreneur'. I was a director of a not for profit spiritual organisation called Alternatives (based in St. James’s Church, Piccadilly, London W1) for 13 years, leaving on the Winter Solstice of 2012. Subsequently, I began my own healing and awakening work. I created a healing system called Soul Matrix Healing for Starseeds. I have created a library of free resources including meditations and transmission to help Starseeds. These are are freely available on this website and on my YouTube channel. These meditations and transmissions are played all over the world and so far, the platform has over 172K subscribers. I regularly runs events in the UK.

Sharing is caring

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email
Skype

Read more like this...

Bloodline Clearing Transmission: Clearing and Re-Aligning to a Higher Light.

This transmission is intended to put your bloodline on notice (both mother and father lines) that the whole bloodline is now shifting into a higher frequency of light. This shift will especially impact upon the past seven generations on either side. This transmission goes beyond giving notice to beginning the process of neutralising any programs or energies seeking expression through your reality that does not serve your soul’s path. Many unresolved energies can be surrendered into Source Light at this time. Patterns of abuse, emotional suppression, deep anger/grief, hurt, resentment, helplessness, violence and war can all be surrendered.

Read More »