Slide
Blog Posts

Besluit om te leven in het hoogste licht: neutraliseert angst en onrust. Nodig moed en kracht uit in je leven.

Ik richt mij tot mijn Hogere zelf en mijn Ik Ben aanwezigheid uit de 6e dimensie. Ik roep mijn gidsen van het hoogste licht in het Universum aan om bij dit heilige besluit aanwezig te zijn, dit besluit te bevestigen en te activeren.

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum:
Ik richt mij op Aartsengel Michael, Aartsengel Metatron, mijn hogere zelf, mijn Ik Ben en op jullie mijn lieve gidsen van het hoogste licht in het Universum en vraag jullie om alle energetische paden en energetische centra in mijn wezen en in mijn realiteit te reinigen en te zuiveren. Verbind me alleen nog met positief georiënteerde mensen, groepen en collectieve energieën die me assisteren in het activeren van dit besluit. Ontkoppel me van negatieve mensen, groepen en collectieve energieën die proberen mijn lichtkracht te ondermijnen of op zoek zijn naar aanhaken aan mijn lichtkracht, mijn moed en mijn power. Verbreek de verbinding met alle niet helpende ondermijnende energieën en mensen.


Higher Light Decree Dutch Anxiety and Courage from Steve Nobel on Vimeo.

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum:
Reinig en los op: alle beperkende verhalen, geloof, inzichten uit dit leven dat angst of onrust veroorzaakt in mijn wezen. Reinig elke conditionering en programmering in dit huidige leven. Reinig alle indrukken vanuit het onderwijs dat angst of onrust veroorzaakt. Reinig alle indrukken en verhalen die vanuit hulpeloosheid, hopeloosheid, verlamming, slachtofferschap, martelaarschap, onrust of angst hebben aangehaakt aan mij, ingeprent door belangrijke personen in mijn leven (inclusief mijn ouders) en die ik zelf ben gaan geloven.

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum:
Reinig en laat verdwijnen: alle hulpeloosheid, hopeloosheid, verlamming, slachtofferschap, martelaarschap, onrust of angst uit het collectieve bewustzijn in dit leven en alle energieën die lager trillen dan vertrouwen, liefde, moed en mijn authentieke kracht. Reinig alle energieën uit elke laag van mijn wezen die aanhaken of negatieve invloed uitoefenen op mijn kracht, mijn authenticiteit, mijn innerlijk leiderschap en de expressie van mijn hoogste waarheid in dit leven.

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum:
Neem weg elke onrust of angst die ik voel als ik mijn werkelijke zelf tot uitdrukking breng. Neutraliseer en laat elke onrust, zorg of angst verdwijnen als het gaat over anders zijn dan anderen. Te excentriek of te ver van de werkelijkheid in vergelijking met die mensen die in de conventionele 3D wereld leven. Laat elke sociale, genetische, politieke en religieuze programmering los, die probeert mijn manier van leven en het uiten van mijn waarheid te beïnvloeden.

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum:
Geef me de kracht om mijn verbeelding en mijn intuïtie te beschermen, zodat ik in staat ben om af te stemmen op ideeën en concepten die nieuwsgierigheid, creativiteit, inspiratie, vreugde, wonderen en genot te genereren als het gaat om de magische kracht in mij en in het universum

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum:
Reinig alle beperkende aspecten in mijn ego/persoonlijkheid, onderbewustzijn, mentale laag die kritisch, jaloers, oordelend of angstig zijn op elk aspect van mij leven dat te maken heeft met het volgen van een spiritueel pad, het volgen van een creatief pad, het volgen van mijn unieke pad, hoe ik mijn authentieke zelf tot uitdrukking breng.

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum:
Verbind me met alle helpende wezens en krachten in het universele bewustzijnsveld, die bereid en in staat zijn om mijn vrede, helderheid, kracht en moed te versterken in haar oneindige vorm.
Krachten die me helpen om uit mijn comfort zone te stappen; Om krachtige actie te ondernemen als het nodig is; Om te weten dat ik met elke stap mijn kracht laat toenemen zodat mijn leven betekenisvol verandert.
Verleen me het gevoel en de kennis dat het 100% ok is om vooruit te gaan met vertrouwen en vol moed; de kennis en wijsheid om te voelen dat ik open sta om hulp, begeleiding, liefde en ondersteuning te ontvangen vanuit allerlei hoeken, zowel uit de materiele wereld als uit de onzichtbare wereld van Spirit en dat ik in staat ben om kracht te halen uit de energie van de Bron.
Dit alles om de intuïtie en de kennis te versterken dat mijn leven vol betekenis en zinvolle doelen is en dat mijn leven een stoutmoedig avontuur is in bewustwording.

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum: ben getuige van dit besluit!
Ik ben een multidimensioneel wezen met grote kracht en vindingrijkheid. Ik heb de basis omstandigheden gekozen in mijn leven om te groeien. Er zijn uitdagingen geweest. Er zijn geleerde lessen geweest. Ik heb dit boven alles volgehouden. Ik leer om angst te neutraliseren, om boven alle onrust en zorgen uit te stijgen. Ik ben klaar en gemotiveerd om alle mogelijkheden buiten de angst en de twijfel te onderzoeken. Deze mogelijkheden zijn grenzeloos en ik ben grenzeloos! Ik activeer alle bronnen die bestaan buiten twijfel, angst en zorgen. Ik ben moedig. Ik ben in staat en bereid, ik ben sterk. Ik heb de wil en de discipline om alles wat mijn hart me ingeeft te bereiken. Ik verwacht de hoogste uitkomst in elke situatie. Ik ben gefocust op oplossingen. Ik ben gefocust op alles wat mijn geest verrijkt. Ik ben me 100% bewust dat er een hoger bewustzijn is dat door mij straalt en handelt. Ik ben omringd door krachten die mij beschermen en van mij houden. Ik leef mijn moed, volhardendheid en innerlijke kracht. De goddelijke orde in mijn leven is aanwezig en bekrachtigd!

Lieve Gidsen van het hoogste licht in het Universum:
Bereid mijn mogelijkheid uit om licht en kracht te genereren en op te slaan in mijn Solar Plexus Chakra. Sta toe dat dit centrum van licht groeit tot een mini zon. Sta toe dat deze zon straalt door mijn energieveld en in mijn realiteit, zodat alle lage frequenties verbannen worden. En dat deze stralen iedereen die ik ontmoet en die open staat voor de omarming van dit licht aanraakt en verheft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About the author...

Picture of Steve Nobel

Steve Nobel

I am the author of 6 non-fiction books, the most recent being a free Ebook entitled ‘Starseeds’ and my latest published book is 'The Spiritual Entrepreneur'. I was a director of a not for profit spiritual organisation called Alternatives (based in St. James’s Church, Piccadilly, London W1) for 13 years, leaving on the Winter Solstice of 2012. Subsequently, I began my own healing and awakening work. I created a healing system called Soul Matrix Healing for Starseeds. I have created a library of free resources including meditations and transmission to help Starseeds. These are are freely available on this website and on my YouTube channel. These meditations and transmissions are played all over the world and so far, the platform has over 172K subscribers. I regularly runs events in the UK.

Sharing is caring

Facebook
Twitter
Pinterest
Reddit
Telegram
WhatsApp
Email
Skype

Read more like this...